Tillstånd


Inst Invest har följande tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva finansiell rådgivning:


•Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

•Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

•Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

•Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.