Tjänster

 

Vi erbjuder pensions- och placeringsrådgivning till främst privatpersoner, företag och mindre institutioner..
Vi hjälper våra kunder att hitta goda placeringar givet kundens syn på avkastning, risk, tidshorisont samt behov av värdetillväxt eller skapa löpande kassaflöden.

Vi erbjuder tjänster och produkter inom nedanstående områden:

• Placeringar
• Försäkringar


Placeringar:                                      

Våra placeringsrådgivare arbetar främst med tillgångsslag såsom fonder, strukturerade produkter, aktier och keditobligationer

Investeringssparkonton (ISK):    

För privatpersoner är Investeringssparkonto vanligt förekommande för att erhålla en så skatteeffektiv placeringsrådgivning som möjligt.

Försäkringar:                                

Företaget erbjuder rådgivning och förmedling rörande livförsäkringar såsom pensions- och kapitalförsäkringar.