Produkter

 

Vi arbetar som ett anknutet ombud till Garantum Fondkommissionr och där vi bygger våra placeringsförslag och värdepappersportföljer utifrån främst fonder, strukturerade produkter och enskilda aktier.

Som ett anknutet ombud till Garantum Fondkommission finns det i varje emission ett stort antal intressanta placeringsalternativ att välja på
beroende på vald risknivå och avkastningskrav.

Som anknutet ombud till Garantum Fondkommission kan vi från tid till annan erbjuda exklusiva erbjudanden. Fråga oss om aktuella erbjudanden?

Det innebär bland annat att det finns många placeringsalternativ att välja på och där vi gärna ger dig råd kring vad som passar dina önskemål och behov bäst.