Dollar - en säker placering?


Valutaobligation USD är en treårig produkt som handlas med 10% överkurs och med kapitalskydd av Nordea. Nordea är en av G20-gruppens dokumneterade systemviktiga banker, vilket känns som en mycket trygg emittent i dessa minst sagt “stökiga”
tider.

För er som delar uppfattningen om möjligheterna till långsiktigt stigande dollar, ta gärna del av produktinforamtionen här >> Valutaobligation_USD.pdf

Återkom gärna om ni önskar mer information om denna placering.