Bäste läsare,
vi har kommit en bit in i oktober och kan lägga ett historiskt svagt Q3 bakom oss. 78% av alla länder som ingår i indexet MSCI-All Country har backat minst 20% från sina tidigare toppnoteringar under året. Svängningar under månaden har drivits mycket p g a av den fortsatta skuldoron i Europa.

Till skillnad mot Latinamerika saknar Europa åtminstone i nutid erfarenhet av “statsbankrutter”. Däremot kan man av historieboken se att deras första “statsbankrutt” skedde omkring ca 2 000 år f.k. så det är inget nytt fenomen för Grekerna... Däremot torde det vara hälsosamt för oss alla om vi får ett snabbt slut på denna process så att vi får ett avstamp mot nästa del i denna följetong. Av händelseutvecklingen och mönstret på marknaden så tycks vi vara i ett sent skede av denna process.

Vad händer i så fall efter en sådan skuldavskrivning?
Europeiska politiska företrädare som Angela Merkel har talat om att man måste skapa en ekonomisk
“brandvägg” för att kunna kapitalisera upp bankerna i andra europeiska länder. Detta för att undvika en “smittospridning” som skulle kunna sätta hela det europeiska banksystemet i gungning. Vi får verkligen hoppas att de snabbt finner rätt struktur för tiden rinner snabbt ifrån de politiska företrädarna.

Hur kommer nästa skede i denna skuldprocess att se ut?
Den gängse uppfattningen är att det är Italien som är den riktiga stora utmaningen för de andra europeiska länderna. Detta pga av landets stora statsskulder som det tredje mest skuldtyngda landet i världen. Landet brottas med en mycket svag tillväxt samt med en Regeringschef Silvio Berlusconi som mer gillar “Bunga-Bunga” brudar än att sköta landets finanser. Kanske i sig något man kan förstå men i dessa osäkra tider så hade det varit önskvärt med bättre omdöme om mer förtroende på denna post.

Hur kommer utvecklingen i Europa då att sluta?
Mycket svår fråga, då mycket av svaren kommer från de europeiska politiska företrädarna. Men man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att det här är en mycket komplex ekonomisk situation. Där varje lands egna åtaganden och förpliktelser skall vägas mot solidaritet gentemot de andra europeiska länderna och därigenom försöka hålla ihop detta europeiska ekonomiska samarbete. Det känns som att man får resonera enligt följande: Hoppas på det bästa men räkna med det värsta...

Hur kommer detta att påverka Euron?
Euron har senaste tiden visat signifikant svaghet gentemot många andra valutor, inte minst gentemot japanska yen och us-dollar.

Om man då också betänker den generella ekonomiska situationen i Europa där många länder kommer att behöva skära i kostnader och höja skatterna, s k restriktiv finanspolitik så torde den Europeiska centralbanken (ECB) snarare behöva en mer expansiv penningpolitik, d v s sänka räntan. Detta för att om möjligt hålla tillväxten på hygglig nivå. Ett sådant scenario innebär “allt annat lika” att euron torde försvagas. Eur/Usd-kursen noteras nu i 1,3314. Vår analys ger indikationer på att euron successivt kommer att försvagas och där vår långsiktiga målkurs ligger på kursnivån 1,10 på ungefär ett års sikt.

Om man historiskt tittar på utvecklingen över amerikanska aktieindex, så kan man ganska snabbt konstatera att de år som börserna uppvisat negativ avkastning så har dollarn ofta stärkts. D v s i orostider har investerare generellt flytt till en “säker” valuta som också då inneburit en naturlig “hedge” (skydd). P g a skuldsituationen i USA så har det denna gång varit en blandad uppfattning ifall US-dollar denna gång skulle kunna fungera på samma sätt. Men givet den bräckliga strukturen i Europa så är vår huvuduppfattning att man skall vara “lång” i dollar.

Hur ska man då placera sitt långsiktiga kapital?
Vi rekommenderar fortsatt trygga placeringar. Huvudinriktningen bör vara försiktighet och fokus på att bevara kapitalet och samtidigt sänka förväntningarna på den önskade avkastningen.

Varför är vi så försiktiga?
Många av oss som lever idag upplevde bankkrisen i Sverige i början av 1990-talet. Vi fick på nära håll se hur företag- och fastighetspriser gick ned och hur de påverkade oss i Sverige och våra svenska banker som var så nära att gå omkull.

När vi nu i Europa kan konstatera att inte bara banker utan stater kan ställa in betalningar, ger detta otäcka rysningar längs ryggraden. Även om politikerna skulle lyckas med bra politiska lösningar och strukturer leder utvecklingen ändå till besparingar och/ eller skattehöjningar för att komma till rätta
med de stora underskotten och successivt kunna minska sina statsskulder. Ingen vet hur detta slutar, vi kan bara hoppas att det inte blir så illa som man kan befara. Därför är vår övergripande rekommendation att varje investerare noga bör tänka igenom sina placeringar och successivt ta ned sina risker.
 
Vilka placeringar gillar ni?
Vi gillar korta-, långa räntefonder, realräntefonder samt företagsobligationsfonder. Vi tycker att tillgångsslaget hedgefonder är intressant, dock är tillgångsslaget svårt då man har en förvaltarrisk och där det inte alltid är helt lätt att förstå förvaltningsfilosofin i fonden.

Önskas aktieexponering så tycker vi att bästa exponering erbjuds via kapitalskyddade strukturer. Vi ser också många intressanta Autocall-strukturer från ett flertal arrangörer som ger möjlighet till höga och löpande kuponger (ca10-13%). Flera intressanta produkter stänger närmaste veckan/ veckorna varför ni som är intresserad av sådana placeringar bör höra av er tämligen omgående.

Trygga placeringar
Vår positiva långsiktiga syn på us-dollar innebär att vi även rekommenderar att äga dollar på vanligt valutakonto eller t ex via kapitalskyddad strukturer.

Andra trygga tillgångar som vi också föredrar är som sagt hedgefonder (se bifogad fondsammanställning) samt inslag av börshandlade fonder såsom Xact OMX Bear som gärna bör köpas vid upprekyler (d v s vid starka börsdagar) i marknaden.

Aktier
Vi har även denna månad gjort en sammanställning över de större jämförelseindexens utveckling i september. Av tabellen så är det tyvärr mest röda siffror även denna månad.Självklart finns det svenska kvalitetsaktier med global närvaro och ”höga” löpande kuponger som kan vara en god investering över tiden.Vi tycker också att månadens fond FMG Iraq också ser intressant ut, då landet befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Landet har tredje största oljetillgångarna i världen samt svag korrelation gentemot andra börser i världen, vilket känns tilltalande.

Mvh Inst Invest AB
/ Anders Nyman