Sänk dina pensionskostnader


Idag finns nya och smarta lösningar för att effektivisera företagens pensionsplaner.

Pensionsmarknaden har traditionellt bestått av ett antal livförsäkringsbolag som i stort sett arbetat under oligopol-liknande former. Generellt anses kostnaderna vara höga och tas ut från kunder som placerat sitt pensionskapital hos dem.

Förutom livförsäkringsbolagen finns ett 1 000-tal försäkringsmäklare på marknaden. Dessa lever ofta direkt av livbolagens provisioner och/eller tar betalt där utöver. Kostnader som belastar pensionskapitalet och ger sämre pension i slutändan.

För arbetsgivare ger det högre kostnader. Dels för att det krävs mer pengar för att kompensera för de lägre pensionerna. Dels för att ingående direkta kostnader skall betalas. Till detta skall pensionskostnader beläggas med s k särskild löneskatt (24,26%) på hela pensionskostnaden, d v s inklusive alla ingående kostnader.

Hur kan man sänka företagets pensionskostnader?
Sedan en tid samarbetar Inst Invest med PFAB. I mer än 20 år har PFAB arbetat som oberoende rådgivare till företag som ger pension till sina anställda.

Sett några år bakåt i tiden har det varit ännu värre. Varför PFAB under de dryga 20 år man verkat startat flera pensionsplaner i företagens egen regi. Dels för att ha kontroll på kostnader. Men också för att kunna göra placeringar utan mellanhänder. Förmodligen har ni i ditt företag historiskt funnit ett bra pensionsupplägg men idag finns nya smarta lösningar.

Inst Invest hjälper dig gärna att räkna ut hur mycket vi kan sänka era pensionskostnader med? 
Alternativt förbättra de anställdas pensionsvillkor till samma kostnad.