Månadens fond: Svenska Private Equity Fonder visar en avkastning i världsklass

I en artikel i Dagens Industri från oktober i år berättar man om de svenska private equity-fondernas utklassning av börsen med i genomsnitt 10 procent per år. Nätupplagan di.se har tagit del av unik statistik från en granskning av private equity-marknaden där riskkapitalbolagen Altor, EQT, IK och Nordic Capital efter år av hemlighetsmakeri har avslöjat sina interna avkastningssiffror. Data från 19 så kallade buyout-fonder under perioden 1993-2011 har analyserats och jämförts med börsens utveckling under samma period.

Resultatet av granskningen visar en avkastning i absolut världsklass. I genomsnitt har dessa fonder gett en avkastning på 18 procent per år; en överavkastning jämfört med börsen på 10 procent varje år.

Granskningen kommer att användas i argumentationen för att pensionsfonder och institutioner ska ha möjlighet att öka sin exponering mot just private equity för att ha möjlighet att förbättra avkastningen på sina portföljer. Genom samarbete med ICECAPITAL ges möjlighet till investeringar i nordiska private equity fonder via andrahandsmarknaden. Ta del av mer information här >> Nordic_Secondary_Fund.pdf


Källa: Artikel från Dagens Industri "Riskkapitalet i kö till börsen", ta del av artikeln här >>  Artikel_DI_10-06-10.pdf