Bästa läsare,
när historieböckerna revideras och man kommer att tala om juni och sommaren 2011 kommer mycket att handla om Grekland, Grekland och åter Grekland. Folk på stan skämtar om “Greklån”, dvs sådana lån som man aldrig har för avsikt att betala tillbaka. Vi ifrån Norden och norra Europa tycks åtminstone utifrån ansvarskänsla och moral ha en annan syn och respekt kring ingående avtal och självklart att tagna lån och åtaganden skall återbetalas. Mot den bakgrunden känns det oerhört befriande att det grekiska parlamentet i veckan under ledning av premiärminister Giorgos Papandreou ändå fått mandat för ett besparings och implementeringsprogram för att komma tillrätta med budgetunderskottet och samtidigt få loss initalt 12 miljarder Euro så att statsapparaten och anställda kan få lön åtminstone fram till september i år.

Vi skall ALLA dra en lättnandets suck för att de fick mandat för detta besparingsprogram, vilket gör att vi kan andas ut för en stund då vi därigenom undanröjt ett finansiellt kaos som annars förmodligen skulle varit fallet.

Vad har hänt för övrigt i Europa under månaden?

 • Mycket fokus har som sagt legat på skuldkrisen och då även länder såsom Portugal, Irland och Spanien och där man bl a på finansministermötet den 20 juni tog ställning till Portugals första “nödlån”.
 • Besparingsprogram i form av sänkta löner och höjd pensionålder i länder som bl a Grekland, UK och Belgien slår hårt mot en redan hårt sargad befolkning, vilket syns i form av mer omfattande demonstrationer samt en ökad spänning mellan befolkning och poliser.
 • Samtidigt som många länder i Europa har det “jobbigt” får vi inte heller glömma bort att tillväxten och framtidstron inom framförallt industrisektorn är stark i Tyskland. Landet gynnas också i sin export av en svag Euro som därigenom blir en positiv faktor av den uppkomna skuldkrisen i många europeiska länder.

Vad har hänt i Sverige under månaden?

 • Konjunkturinstitutet meddelade i sin junirapport att tillväxten kommer att mattas av i år efter den rekordstarka utvecklingen i fjol. Samtidigt minskar arbetslösheten i långsammare takt och når ner till 6 procent först 2015. En fortsatt expansiv ekonomisk politik de närmaste åren tar Sverige snabbare ur lågkonjunkturen. Deras prognos är att det dröjer till 2014 innan konjunkturläget är normalt.
 • På bolagsnivå har mycket handlat om cirkusen kring bilföretaget SAAB och att många underleverantörer saknar betalning på sina fakturor samt att de anställda ej fick ut sin junilön i rätt tid. Styrelseordförande Victor Müller har farit från Kina till USA för att få ihop nya ordrar och nytt kapital till bolaget samtidigt som att såväl näringsminster Maud Olofsson varit delaktig för att om möjligt finna konstruktiva lösningar gällande Kinas mäktiga organ, NDRC Nationella utvecklings och reformkommissionen. Där det har ryktats att bildistributören Pang da och biltillverkaren Youngman har sagt sig vara beredda att tillsammans satsa 245 miljoner euro.

Vad har hänt i Asien under månaden?

 • Statistik under månaden från Kina visade på allt annat än “hårdlandning”. Detaljhandeln steg 16,9 % och industriproduktionen med 13,3 %. Det som möjligtvis stör den postiva statistiken är att inflationen accelererade till 5,5 %, vilket också är den snabbaste ökningstakten på tre år.
 • En intressant iaktagelse är att den börskorrigering som skett från toppkursen i november 2010 på “The Shanghai Composite” nu tagit ned nyckeltal som price/earning (P/E-tal) som visar på den kvot man får då man dividerar aktiekursen med bolagets vinst per aktie. Kvoten visar på att vi nu har samma låga aktievärdering på Shanghai Comp som under lågpunkterna 2005 och 2008.
 • Detta gäller även nyckeltal som bolagets börsvärde/justerat eget kapital. När en sådan större börskorrigering sammanfaller med historiskt “långa” stödnivåer är det mycket som indikerar på en vändning upp är nära förestående, samt att det då också innebär positiva möjligheter ur ett investeringsperspektiv.
 • Japans industriproduktion steg med 5,7 procent i maj jämfört med månaden före men minskade samtidigt med 5,9 procent jämfört med samma månad föregående år.
 • Om vi tittar på andra asiatiska börser såsom Hong Kong/Hang Seng Index så tycks motsvarande kurskorrigering som pågått från noverbertoppen 2010 nu möjligtvis vara över och marknadsaktörerna har de senaste dagarna tagit index från som lägst vid ca 21 500 till som hittills högst 24 461.
 • The Bombay SENSEX index (Indien) har som lägst i juni handlas i nivån kring 17 500. Från dessa lägsta nivåer har indexet senaste dagarna klättrat till nivån ca 19 000. Även om vi är långsiktigt mycket positiv till den underliggande utvecklingen i landet och till aktiemarknaden så ser marknadsutvecklingen för de kommande veckorna fortsatt svängig ut.

Vad har hänt i USA under månaden?

 • NAHB’s husprisindex för juni föll oväntat till sin lägsta nivå sedan september 2010 vilket tyngt husillverkarna i USA senaste tiden.
 • Annars har det den senaste månaden kommit en del motstridig information rörande husmarknaden i USA, möjligtvis har vi en viss stabilisering i sikte?
 • FED-chefen Ben Bernanke informerade efter senaste centralbanksmötet, där han var precis så negativ som man kunde förvänta sig efter den senaste tidens svaga statistik. Centralbanken tror visserligen att den svagare ekonomiska tillväxten är tillfällig och hämmas av tillfälligheter men man sänker ändå tillväxtprognosen för helåret till 2,7 - 2,9 % från prognosen i april på 3,1 - 3,3 %.
 • Det STORA samtalsämnet de närmaste veckorna kommer vara processen att lyfta skuldtaket innan den 2 augusti. Skuldtaket har höjts vid 74 tillfällen sedan 1962 och 10 gånger under det senaste decenniet.
 • USA har samtidigt ett budgetunderskott på ca 10% av BNP och parallellt med diskussion om skuldtak så pågår en hätsk debatt mellan demokrater och republikaner hur man skall komma överens om en gemensam budget avseende budgetåret 2012 samt hur man skall undvika en nedgradering från ratinginstituten, vilket gör att denna sommar torde bli allt annat än lugn “over there”.

Valutor
Eur/Sek stärktes från 8,88 i början av månaden till som högst 9,27 den 28 juni. Vår prognos låg på en kurs 9,30 den 1 juli, något fel men ändå hyggligt nära.

Aktier


Av ovanstående tabell med utecklingen i usd kan vi se att Latin Amerika haft starkast uteckling under månaden samt att Östeuropa har haft bäst utveckling senaste året.

Vi är fortsatt långsiktigt positiva till den ekonomiska återhämtningen men där “Greklandsoron” präglat marknaderna under månaden. Närmast väntar processen med höjt skuldtak i USA och där vi med stor sannolikhet får ett positivt besked. Men processen fram till beslut kan lätt leda till en fortsatt svängig marknad.

Vi kvarstår med vår försiktiga tillgångsfördelning med 30% aktier och 70% räntor/hedgefonder.Men vår uppfattning är man bör vara vaksam för bakom dessa skuldkriser i Europa och USA har samtidigt en stor börskorrigering skett samtidigt som vi närmar oss rapportperiod avseende Q2. Där det finns stora möjligheter till bolagsrapporter som kan överraska på uppsidan. Om vi då också betänker att bolagsvärderingarna i bl a Kina kommit ned på låga nivåer så kan det också vara klokt att ha en handlingsberedskap även för detta under/efter sommaren.

Mvh Inst Invest AB
/Anders Nyman