Intervju med FMGs Fredrik Edensvärd, Marketing Director Europe and Middle EastI rådande börsturbulens har vi denna månad uppmärksammat en fond som har gått mot strömmen. Inst Invest har träffat
FMG som förvaltar Iraq Fund.

1. Hur hittade Ni Irak?
FMG har sedan starten 1989 alltid sökt efter nya intressanta investeringsteman och erfarenheten ger att om man tidigt identifierar lovande frontier markets, som vi t.ex. gjorde i Ryssland 1995, har man goda förutsättningar för mycket god avkastning över tid. Vårt intresse för Mellanöstern har funnits sedan långt innan vi startade FMG MENA Fund 2006 och tack vare det har vi rest och besökt länderna i regionen och därigenom kommit i kontakt med aktiemarknaden i Irak, säger FMGs Fredrik Edensvärd, Marketing Director Europe and Middle East.

2. Varför Irak?
De makroekonomiska förutsättningarna är på plats med världens tredje största oljereserver som man bara skrapat på utan på i avseende produktion men också export. Dessutom har vi utmärkta demografiska förutsättningar och en mycket stark tillväxt. ISX är, i våra ögon, en av världens mest undervärderade börser sett till flertalet nyckeltal exempelvis börsvärde/oljereserver eller börsvärdet/bnp.

Mer om oljan

En viktig faktor är man i ett tidigt stadium har öppnat för internationella oljeföretag såsom Exxon, Shell och DNO som redan i dagsläget är operativa på plats. Denna öppenhet och framförhållning gör att man sannolikt når sina mål att fyrdubbla produktionen och exporten fram till 2017. Scenariot blir än mer intressant när man tänker på Iraks relativt låga produktionskostnad på ca USD10 per fat jämför med produktion från s.k. oil sands och offshore fields där motsvarande siffra är USD50. Irak har en av världens högsta royalty-rates och ca 90% av oljeintäkterna går oavkortat åter in i landets ekonomi.   

3. Hur fungerar börsen?

Börsen i Bagdad har funnits sedan tidigt 90-tal och sedan 2004 heter den Iraq Stock Exchange (ISX). ISX har utvecklats från en typisk Frontier Market börs med noteringar på griffeltavla till en modern handelsplattform. Med västerländskt kunnande implementerades i april 2008 en elektronisk handelsplats med mjukvara från Nasdaq OMX som sedan dess utgör handelsbasen för de ca 85 listade bolagen. För säkerhets skull har man kompletterat med servrar och backupsystem utanför landets gränser. Handel sker i dagsläget snabbt, enkelt och med modern teknologi

Mer om marknaden
ISX’s börsvärde är i dagsläget ca 4 miljarder USD fördelat mellan ca 70% bank och finans, 10% fastigheter och hotell, 10 % industri och 10% övrigt. Denna fördelning kommer att ändras betydligt framöver då flertalet börsintroduktioner stör för dörren, främst inom telekom och dagligvaror.  Huvuddelen av handeln sker i bank och finansaktier som bjuder bäst likviditet i nuläget. Förmögna Irakiska familjer och en del lokala företag står för 80-90% av omsättningen men vi ser att utländska investerare börja ta större plats vilket vi bedömer kommer öka med tanke på potentialen och att det dessutom inte finns några restriktioner för utländskt ägande.

4. Hur handlar FMG på ISX?
Förvaltningen FMG Iraq Fund sköts av flertalet oberoende förvaltare. Som tidiga investerare i en s.k. frontier market måste man titta på förvaltarrisk och göra vad man kan för att diversifiera denna. I mest möjliga mån anlitar vi lokala förvaltare som med sitt kunnande kan inhämta och tolka information bättre på bästa sätt. Vi ser också att bolagens rapporteringar till aktiemarknaden, redovisningar och annan marknadsinfo standardiseras och förbättras löpande.

5. Vem investerar? Varför?  
Investerare som tror på tillväxtmarknader och dessutom har långsiktigheten att vara tidigt ute för att få så stor del av uppsidan som möjligt tenderar att hitta till FMG. Många som gjort riktigt bra investeringar i t.ex. Ryssland ställer sig idag frågan om man får samma avkastning om man ligger kvar i 10-15 år till eller om man måste söka efter nya regioner som kommer från lägre nivåer. Tror man på det senare blir FMG Iraq Fund ett hett alternativ. Fonden som ligger i kategorin ”mycket hög risk/avkastning” hör hemma i segmentet tillväxtmarknadsfonders underkategori frontier markets.

6. Vilka är riskena?
I dagsläget tittar man på politisk risk och försöker bedöma vad som kan komma att inträffa. Vågen av demokratisering sköljer över världen i allmänhet och Mellanöstern och Nordafrika i synnerhet och riktningen har under många år varit tydlig; diktaturer faller och demokrati breds ut.? Irak har sin demokratiseringsprocess bakom sig sedan flera år och våldet har minskat med ca 90% sedan 2006. En fungerande koalitionsregering finns på plats sedan november 2010. ?Oljepriset är också en risk man tittar på men med tanke på Iraks relativt låga produktionskostnader skall oljepriset ned på under 50USD per fat innan man har anledning att bekymra sig i Irak, avslutar Fredrik Edensvärd.

Fakta
Den politiska situationen
Irak är en relativt ung demokrati som med två lyckade val bakom sig kan sägas ha mognat och vara på rätt väg. Koalitionsregeringen har representanter från de betydande grupperingarna i Irak såsom Sunni, Shia, Kurder och några minoriteter. Relationen till granländerna har stärkts efter Saddam Husseins fall och förbättras ytterligare med den växande gränshandeln. Exempelvis kan nämnas att länder som Turkiet och Förenade Arabemiraten är bland de största investerarna i Irak.

Den låga korrelationen med resten av världen
Aktiemarknaden i Iraq har hittills inte korrelerat med resten av världen. Det beror på det urstarka makroekonomiska fundamentat, lågt utländskt ägande och att landets börs inte ännu är representerat i något större index som i sin tur ger psykologiska eller datorstyrda kursrörelser. Så länge utvecklingen i Irak går framåt och tillväxten kvarstår får börsen gärna ha låg korrelation till resten av världen. FMGs bedömning är att så kommer att vara fallet en bra tid framöver.