Välkommen till Inst Invest som är ett anknutet ombud 

till Garantum Fondkommission AB

Vi är ett idédrivet företag med lång erfarenhet i branschen som mycket väl känner till våra kunders behov av kapitalplaceringar och skattefrågor.

Våra placeringsrådgivare arbetar främst med privatpersoner, företag och andra större kapitalägare. Historiskt sett har vi haft ett mer tydligt fokus på mindre- och medelstora institutioner.

I vår placeringsrådgivning bygger placerings- coh portföljförslagen främst på strukturerade produkter och fonder.

Vi fokuserar på analys, rådgivning och kundansvar. Däremot bedrivs ingen egen förvaltning i företaget. Vi utgår alltid från kundens bästa när vi föreslår placeringar. För att erhålla så skatteeffektiva lösningar som möjligt så är Investeringssparkonton (ISK) för privatpersoner och försäkringar för företag vanliga inslag i vår rådgivning.

Ledstjärnor i vår verksamhet är::

  • Enkelt
  • Bekvämt
  • Suveränt